fbpx

Rekrutacja 2020

Dołącz do nas!

Podania na rok szkolny 2020/2021 przyjmujemy
do 6 lipca!

Uwaga!

UWAGA! Naszej szkoły NIE znajdziecie na liście rekrutacji elektronicznej w systemie Vulcan. Korzystamy z własnego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem aplikuj.smsgks.pl


Rekrutacja w 6 krokach

  1. Do 6 lipca wypełnij kwestionariusz online w serwisie rekrutacyjnym SMS-u
  2. Na podstawie podanych nam danych przygotujemy podanie o przyjęcie do Liceum, które Twój rodzic lub opiekun prawny podpisze elektronicznie.
  3. Przygotuj się do testów sprawności fizycznej które odbędą się w dniu 8 lipca 2020 roku – I termin, oraz 15 lipca 2020 roku – II termin.
  4. Do 5 sierpnia uzupełnij podanie o skan lub ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  5. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o wynikach postępowania rekrutacyjnego zostanie przesłana na wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail nie później niż 7 sierpnia
  6. Do 14 sierpnia potwierdzasz chęć przyjęcia do szkoły składając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Poznajmy się