Rada pedagogiczna

Maciej Grzywa – Dyrektor 
Joanna Wąsala – Wicedyrektor

Monika Bartosiewicz – wychowawczyni klasy I
Jarosław Bałaban – język polski
Joanna Fałek – język angielski
Małgorzata Drzewiecka – język niemiecki
Halina Sulima-Zielik – historia
Katarzyna Pędzisz – wiedza o społeczeństwie
Monika Bęczkowska – fizyka
Agnieszka Stręciwilk – chemia
Grażyna Koperczak – biologia
Katarzyna Brodowska – matematyka
Arkadiusz Dębała – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Joanna Orlikowska – podstawy przedsiębiorczości
Michał Kazula – informatyka
ks. Karol Bernatek – religia

Daniel Rusek (trener z licencją UEFA A) – wychowanie fizyczne
Artur Gadzicki (trener z licencją UEFA A) – 
specjalistyczne zajęcia sportowe
Marcin Lato (trener z licencją UEFA A) – 
specjalistyczne zajęcia sportowe
Patryk Błaziak (trener z licencją UEFA B) – specjalistyczne zajęcia sportowe z dziewczynkami